+50 votes
995 views
in Animal Life by
Mga halimbawa ng duplo o karagatan?

1 Answer

+67 votes
by
isa ring pagtatalo at pahusayan sa pagbigkas ng tula ang duplo na ginagawa sa lamayan.tinaguriang PUNONG HALAMAN ang haring namumuno rito.nagsimula ang pagligsahan sa pagdarasal para sa kaluluwa ng yumaong pinararangalan.
...