0 votes
721 views
in Animal Life by
Iba't-ibang uri ng grap?

1 Answer

0 votes
by
ano ang ibat' ibang uri ng graph? 1.bar graph 2.picto graph 3.line graph 4.circle graph 5.pie graph
...